REDACTIE: Stationsweg 110 in Oostrum, tel. RABOBANK: No. 14.00.01.751 Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 28e jaargang no. 4 586 637 28 januari 1999 abonnementsprijs 17,50 per jaar - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. V dorpsraad „i/i/erkcomif-e oostrum- vragen Uw bijzondere aandacht voor het jubileum dat Broeder Pierre Huijbers op 2 februari a.s. hoopt te vieren. Vele jaren was hij zeer actief betrokken bij het jeugdvoetbal in Oostrum. Zijn bijzondere interesse lag bij de allerkleinsten. Niet verwonderlijk dat hij zowel op woensdagmiddag alsook 's-zaterdags altijd op het voet balterrein te vinden was. Het jaarlijkse jeugdkamp met jeugdvoetbal was een evenement waar naar uitgekeken werd evenals de dropping in de wintermaanden. Terecht heeft VVO de grote verdiensten van broe der Huijbers in ere willen houden door aan het jaarlijkse jeugdtoernooi de 'Broeder Huijbers Trofee" te verbinden. Hij maakte ook vele jaren deel uit van de dorpsraad en de redactie van t Oostrums Weekblad. Hiervan was hij een van de mede-oprichters. Zijn a.s. jubileum is dan ook een mooie gelegenheid om hem noqmaals van onze waardering te doen blijken via een persoonlijke gelukwens tii- dens de receptie of via een kaartje. Onderstaand een afdruk van de uitnodiging. 1 Secretori'aat: Stationsweg I38a. 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1