REDACTIE: 28e jaargang no. 3 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 21 januari 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. HARMONIE0 pRI S OOSTRUM 25 jan. 26 jan. 27 jan. 19.00 u. 20.00 u. 18.45 u. 19.30 u. 20.00 u. 21.30 u. Agenda 31 jan. 03 febr. 07 febr. 08 febr. 13 febr. 14 febr. 14 febr. 15 febr. Repetitie leerlingenorkest Repetitie orkest Kontrole blaasinstrumenten Repetitie leerlingen tamboerkorps Repetitie tamboerkorps (gedeeltelijk samen met or kest) Repetitie orkest Repetitie Eikenhofkapel januari/februari: Eikenhofkapel liedjesmiddag Repetitie carnavalsconcert (onder voorbehoud) Generale repetitie carnavalsconcert Carnavalsconcert Eikenhofkapel prinsenreceptie Eikenhofkapel H. Mis carnaval Optocht Oostrum Optocht Venray 1 i OPGERICHT 1918

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1