REDACTIE: 28e jaargang no. 2 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 14 januari 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. HARMONIE OOSTRUM 14 jan. 20.30 u. Bestuursvergadering 18 jan. 19.00 u. Repetitie leerlingenorkest 20.00 u. Repetitie orkest 20 jan. 18.45 u. Repetitie leerlingen tamboerkorps 19.30 u. Repetitie tamboerkorps Agenda januari/februari: 26 jan. Kontrole blaasinstrumenten 27 jan. Repetitie carnavalsconcert (onder voorbehoud) 31 jan. Eikenhofkapel iiedjesmiddag 03 febr. Repetitie carnavalsconcert (onder voorbehoud) 07 febr. Generale repetitie carnavalsconcert 08 febr. Carnavalsconcert 13 febr. Eikenhofkapel prinsenreceptie 14 febr. Eikenhofkapel H. Mis carnaval 14 febr. Optocht Oostrum 15 febr. Optocht Venray 1 OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1