REDACTIE: 28e jaargang no. 1 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 7 januari 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad n/erkcom i te oostru m Uitnodiging vergadering Hierdoor nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 januari 1999 in zaal "de Karklingel", Mgr. Hanssenstraat 29 te Oostrum. Aanvang 20.00 uur. Namens het Dagelijks Bestuur H.W. Holtackers, voorzitter. Agenda 1 Opening 2 Notulen van de vergadering van de dorpsraad van 8 december 1998 3 Ingekomen stukken/mededelingen 4 Verslag commissies 5 Dorpsradenoverleg 6 Evaluatie jaarlijkse Sinterklaasviering en Kerstactie 7 Bespreking concept Speelruimteplan gemeente Venray; locaties te Oostrum 8 Rondvraag 9 Sluiting 1 Secretariaat: Stationsweg I38a, 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1