REDACTIE: 27e jaargang no. 52 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 22 december 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad „i4/erkcomih2 oostrum" Het Sinterklaascomité bedankt iedereen die meegedaan heeft aan de vrijwillige bijdrage voor het Sinterklaas van de kinderen en de kerstpakketten voor de zieken bejaarden. De kinderen hebben genoten en wij zijn ervan overtuigd dat we met de pakketten ook allen gelukkig zullen maken. Wij hopen het volgend jaar weer bij u te mogen aankloppen. Het Sinterklaascomité Aan alle niet-abonnees Aan het einde van het jaar 1998 willen wij allen hele Prettige Kerstda gen toewensen en een Gelukkig Nieuwjaar. Wij zijn ons ervan bewust dat er onder U zijn die nog geen abonnement hebben op het Oostrums Weekblad. Mocht U geïnteresseerd zijn, dan kunt u voor 17,50 per jaar 'n abonne ment krijgen. U kunt hiervoor aanmelden op Stationsweg 110. Ter kennismaking krijgt deze week elke inwoner van Oostrum 'n Weekblad in de bus. Wij hopen dat U zult besluiten om U te abonneren. 1 Secretariaat: Stationsweg 138a. 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1