QAitu a ai -/on Jem em tny Kantoor: Langeweg 99, 5801 XW VENRAY Corr. adres: Postbus 7, AA Venray Tel.: (0478) 588 889 Fax: (0478)512 321 Verse Vis Gebakken Vis Visspecialiteiten 's maandags van 16.30 - 18.30 uur Standplaats: Watermolenstraat Vishandel E. Camps Randenrade 33 tel. 0478 - 581 897 voetproblemen? Wij maken voor U - modern orthopedisch schoei sel - steunzolen op maat vervaar digd - orthopedische aanpassingen aan confectie schoenen - eventueel bezoek aan huis mogelijk Lit jens Ewalts leverancier voor alle ziekenfondsen Noorderhof 30 5804 BV Venray Tel. 0478-514 000 8 V.O.K Orthopedische Schocnlcehntek 9 oumans

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 8