Aümin. Gezinsbijdragen. Nog een tweetal weken en het jaar 1998 ligt alweer achter ons. Een tijdstip waarop de voorbereidende werkzaamheden voor het opmaken van de jaar rekening reeds in gang zijn gezet. In januari 1998 verklaarden velen zich bereid om ook dit jaar een vrijwillige bijdrage beschikbaar te stellen voor onze Parochie.'n Toezegging die wij zeer waarderen. Uw financiële ondersteuning is voor ons onmisbaar. Met voldoening stellen wij vast dat wij van velen reeds een bijdrage mochten ontvangen, waarvoor onze oprechte dank. Mogelijk dat een aantal van U de gedane toezegging vergeten is. Vandaar deze herinnering. U kunt Uw bijdrage voldoen door naar keuze overboeking ten gunste van bankrekening 14.00.01.832 ten name van Par. O.L.Vrouw Geboorte inz. Adm. Gezinsbijdragen bij de Rabobank Venray - Oostrum. overboeking ten gunste van postbanknummer 106.85.14 t.n.v. Rabobank Venray - Oostrum met vermelding bankrekeningnummer 14.00.01.832 t.n.v. Par. O.L.Vrouw Geboorte Oostrum inz. Adm.Gezinsbijdragen. deponering van een gesloten enveloppe in een speciaal hiervoor bestem de offerblok achter in de kerk. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking Het is ook mogelijk Uw jaarlijks terugkerende bijdrage te voldoen via een vijf jarige notariële lijfrenteovereenkomst. Dat betekent voor U een financieel voordeel vanwege de fiscale aftrekbaarheid. Voor informatie kunt U contact opnemen metJ. Janssen, Stationsweg 138 a, 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - Gaarne maak ik van de gelegenheid gebruik U allen 'n Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 1999 toe te wensen. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 583555. ADOR Oostrum wenst iedereen een gezond, gezellig en zorgenloos toe Leiding bestuur ADOR l

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 7