Boeteviering Zaterdag en zondag voor Kerstmis - dus 19 en 20 december- is er onder alle H.Missen 'n Boeteviering als voorbereiding op Kerstmis. We hebben allen nog wel iets goed te maken met God en met elkaar. De kerkdiensten met de kerstdagen De Kerstgezinsmis Deze viering is op donderdag - 24 december - om 19.00 uur.Veel kinderen van onze Basisschool doen weer actief mee aan deze viering. Het wordt weer een viering met volop licht. Voor deze Gezinsmis zullen leden van onze Gezinsmis-Commissie U een boekje gratis aanbieden, waarin de volledige tekst van deze viering staat afgedrukt alsook de liederen die door allen kun nen worden meegezongen. Deze viering zal worden opgeluisterd door ons koor Harmony, ons kinderkoor en ons Jeugdorkest van de Harmonie. Vanaf 18.30 uur Kerstmuziek. Er zijn geen plaatsen gereserveerd, behalve de eerste banken voor de kinderen die actief meedoen aan deze viering. De Nachtmis Deze begint om 22.30 uur. Deze H.Mis wordt opgeluisterd door ons Ge mengd koor en onze Harmonie. Vanaf 22.00 uur Kerstmuziek. Eerste Kerstdag Vrijdag,eerste Kerstdag, is er maar een H.Mis en wel om 10.00 uur. Deze wordt opgeluisterd door ons koor Harmony. Misdienaarsbeurten Zaterdag 19.00 u. Marloes Derksen, Ellen Custers, Chantal Aarts, Anne Basten. Zondag 08.30 u. Giel en Niki Emons, Dave Moorrees, Peter Fleurkens 10.00 u. Floortje Gloudemans, Geertje de Kleijn, Brandy van Dyck, Susan Felder. Donderdag 24 december 19.00 u. Elke Euwes, Danielle Engels, Ireen Schlepers, Wanda v.d.Bussche 22.30 u. Floortje Gloudemans, Geertje de Kleijn, Mieke van Bracht, Susan Felder Vrijdag 25 december 10.00 u. Rick Op den Camp, Luuk Gielens, Lennart Peeters, Willem Verheijen Kerstgeschenk voor Zuster Truus Lemmens Laten we in de Kersttijd heel dicht bij onze Dorpsgenote Truus Lemmens zijn. leder jaar hebben de bewoners van Oostrum haar nog een vorstelijk Kerstgeschenk kunnen aanbieden in de vorm van een bedrag geld dat haar persoonlijk wordt overhandigd. U kunt Uw bijdrage vanaf zaterdag storten in de offerblok in de Mariakapel. Vergeet haar niet. uw pastoor. 5 - I

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 5