KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN Country line dansen in Oostrum Het uit Amerika overgewaaide Country line dansen is met name het laatste jaar erg populair geworden in Nederland. Ook in deze regio heeft dit geleid tot het ontstaan van een aantal verenigingen die het line dansen zeer inten sief beoefenen. Voor dit dansen hoef je niet persé een partner te hebben omdat in formatie gedanst wordt. Naast het line dansen worden er ook een aantal parendansen geleerd. Heb je geen partner- geen nood-, hiervoor wordt gezorgd! De "Red Valley Countrydancers" is een vereniging die inmid dels 3 jaar bestaat. De leeftijdsopbouw van de leden varieert van 18 tot 60 jaar. Kenmerk hierbij is gezelligheid en plezier in het dansen. De groep bestaat uit ongeveer 45 leden die iedere zondagavond naar de dansles komen waar onder begeleiding van een zeer ervaren instructeur we kelijks de nieuwste dansen worden aangeleerd. De diverse leden gaan ook geregeld naar de diverse dansavonden in de regio. Door omstandigheden wijkt deze dansgroep komende periode diverse malen uit naar Oostrum en wel naar "zaal De Karklingel". Indien u nieuwsgierig bent hoe dit gaat of u wil van de sfeer proeven, kom dan gerust een kijkje nemen op de zondagavond in zaal "de Karklingel" van af 19.30 uur tot 22.30 uur. Op 20 december, 3, 10, 17, 24 januari en 7 fe bruari 1999 is er dansles in Oostrum. Normaliter wordt deze dansles gegeven in Gemeenschapshuis "De Wis" te Castenray. Dus ook na 7 februari bent u welkom, maar dan in Castenray. Interesse gewekt; kom dan gerust vrijblijvend een kijkje nemen en doe mee! U kunt ook contact opnemen met Nel Willemsen, tel 571634 of Wim van Bracht, tel 512081. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 27 Het bestuur van de Katholieke Bond van Ouderen wenst al zijn leden, toekomstige leden en andere inwoners van Oostrum een zeer Jijn en gelukkig Kerstfeest. Voor het nieuwe jaar wenst het bestuur u veel heil. zegen en geluk toe. Allen gegroet en lot ziens in het nieuwe jaar. Bestuur K.B.O. - Oostrum. V J V 1 KBO-OOSTRUM

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 27