Op vrijdag 8 en zaterdag 9 januari worden weer de zittingsavonden gehouden. Een keur van artiesten zullen op deze avonden voor het voetlicht treden. Het muzikale gedeelte van deze avonden is in vertrouwde handen van de Eikenhofkapel. Het programma begint om 19.55 uur maar vanaf 19.30 is er muziek van de Eikenhofkapel. Hoe komt men aan kaartjes Leden van C.V. de "Karklingels" kunnen op zondag 20 december van 11.00 uur tot 13.00 uur hun entreebewijs voor de zitting opkomen halen in 't Allemans Cafe. Is dit niet mogelijk dan is dit tot 26 december mogelijk op het adres: Randenrade 50 Vrije verkoop: Deze is op zondag 27 december in 't Allemans Cafe van 11.00 uur tot 13.00 u. Indien er dan nog kaarten zijn op het adres Randenrade 50 Aanmelding leden Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij het se- kretariaat Geeststraat 4 tel.512949. Aanmelden kan ook op zondag 20 december tijdens het afhalen van de en- treekaarten voor de zittingen. Oproep jeugdroad en jeugdboerebrulleft Messchien dat gillie nog nie an de karnaval denkt, zoë net rond sinterklaos en de Kérstdaag. weej zien evvel al lang wer mit de karnaval an de geng. Zoë hebbe we ok dit jaor wer enne schitterende jeugdraod nuuëdig. Meide die vur ut twedde jaor naor de middelbare schól gaon, zien van harte welkom op Woensdag 6 januari um 19.00 uur ien de Karklingel. As de jeugdraod bee- jen is, hebbe we natuurlek ok en boerebruudspaar nuuëdig. Vur de jeugdboe rebrulleft komme jonges en megjes ien anmerking die vur ut urste jaor naor de middelbare schol gaon. Hedde ientresse dan ziede welkom op Woensdag 6 januari um 19.45 u. ien zaal de Karklingel. Hedde ientresse, mar kunde echt nie komme. of hedde nog andere vraoge, nim dan contact op mit Henk (512 318), Sanne (589 167), Brechje (586 698) of Jules (588 355). Tot dan. De jeugdcarnaval. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 21 STRUM w OoStRuM w

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 21