REDACTIE: 27e jaargang no. 48 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 17 december 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor liet Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Attentie: In week 53 verschijnt er geen Oostrum's Weekblad. Voor week 52 de kopieën inleveren op zondag 20 december voor 20.00 uur. Verenigingen en adverteerders wilt U hier rekening mee houden? De kopieën voor week 52 en 53 inleveren op zondag 20 december. KerstboomversnipperingKerstboomversnippering De kerstboom versnippering vindt plaats op zaterdag 9 januari 1999 op het terrein voor de Watermolen van 10.45 - 11.30 uur. Voor elke aangevoerde kerstboom wordt een lot verstrekt. Dorpsraad Oostrum 1 r J OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1