REDACTIE: Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 27e jaargang no. 45 26 november 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. 27 nov. 20.00 u. Repetitie orkest (mogelijk in andere lokatie) 28 nov. 20.00 u. Generale repetitie orkest 29 nov. Concours te Veldhoven. Vertrek gemeenschapshuis 10.00 u. melden Veldhoven 11.30 u., inspelen 12.00 u., optreden 13.00 u., bekendmaking resultaten 16.00 u., vertrek Veldhoven uiterlijk 17.00 u., retour Oostrum 18.00 u. 30 nov. 19.00 u. Repetitie leerlingenorkest 20.00 u. Repetitie orkest 2 dec. 19.30 u. Repetitie tamboerkorps Leerlingen tamboerkorps volgens afspraak Agenda: 05 dec. Ophalen oud papier 09 dec. Serenade 10 dec. Bestuursvergadering 13 dec. Caeciliaviering/80-jarig bestaan 14 dec. Algemene ledenvergadering 24 dec. Kerstvieringen HAF OOSTRUM OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1