REDACTIE: 27e jaargang no. 44 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 19 november 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. HARMONIE 23 nov. 25 nov. pRIS b O OOSTRUM 19 nov. 20.00 u. Repetitie orkest in de aula van de oude Mavo 21 nov. 18.30 u. Repetitie orkest 22 nov. 14.00 u. Intocht Sinterklaas. Tamboerkorps en orkest verzamelen 13.40 u. bij het gemeenschapshuis (uniform sjaal), vertrek 13.45 u. naar de losplaats Het leerlingenorkest zal de middag in het gemeenschapshuis op luisteren. Instrumenten klaarzetten om 13.30 u. (blauwe spijker broek - sweater) 19.00 u. Repetitie leerlingenorkest 20.00 u. Repetitie orkest 19.30 u. Repetitie tamboerkorps Leerlingen tamboerkorps volgens afspraak 20.30 u. Repetitie orkest Agenda: 29 nov. Concours te Veldhoven 05 dec. Ophalen oud papier 1 OPGERICHT0 1918 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1