REDACTIE: 27e jaargang no. 43 12 november 1998 Stationsweg 110 in Oostrum, RABOBANK: No. 14.00.01.751 in Oostrum, tel. 586 637 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. 12 nov. 20.30 u. Bestuursvergadering 14 nov. Groepsrepetities lokatie: Mariabasisschool Fluiten (volgens afspraak) Saxen (volgens afspraak) 12.00 u. Gehele koper 15.00 u. Alle klarinetten 16 nov. 19.00 u. Repetitie leerlingenorkest 20.00 u. Repetitie orkest 18 nov. 19.30 u. Repetitie tamboerkorps Leerlingen tamboerkorps volgens afspraak 20.30 u. Repetitie orkest 19 nov. 20.00 u. Repetitie orkest Agenda: 22 nov. Intocht St. Nicolaas 29 nov. Concours te Veldhoven -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o o OOSTRUM HARMONIE0 OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1