REDACTIE: 27ejaargang no. 41 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 29 oktober 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Agenda 1998 31 okt. Generale repetitie Vlasbloem Oostrum 01 nov. Allerzielenviering 1/2 nov. Concert en toneel 03 nov. Lezing voetreis naar Santiago de Compastella, LVB/OVB 10 nov. Openb. vergadering Dorpsraad/installatie nieuwe Dorpsraad 11 nov. Jaarvergadering Carnavalsvereniging Oostrum 14 nov. Vorstenraadsbal Carnavalsvereniging Oostrum 15 nov. Indoortoernooi dorpencompetitie TCO-senioren 15 nov. Toneeluitvoering Vlasbloem in 't Gemeenschapshuis 16 nov. Ledenvergadering V.V. Oostrum 17 nov. Surprise-kienen, OVB. 22 nov. Intocht St. Nicolaas 26 nov. Lezing over psychische problemen, LVB 29 nov. Concours orkest te Veldhoven Harmonie 08 dec. Openbare vergadering, Dorpsraad 08 dec. Kerststuk maken, OVB. 13 dec. Caeciliaviering/80-jarig jubileum, Harmonie 15 dec. Adventsviering, OVB 17 dec. Kerstavond, LVB 17 dec. Kerstviering ADOR 24 dec. Kerstconcert, Harmonie 28 dec. Junioren Wintertoernooi TCO (Bergen) 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1