REDACTIE: 27ejaargang no. 40 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 22 oktober 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. HARMONIE OOSTRUM 22 okt. Groepsrepetities bij de Karklingel 19.30 u. 2e/3e klarinetten 21.00 u. Klein koper/hoorns 23 okt. 19.30 u. 1 e klarinetten/hobo's 21.00 u. Tuba's/trombones/bassen 24 okt. Donateursaktie 13.00 u. Play-in Merselo met 138 deelnemers, waaronder 5 uit Oostrum. Om 16.00 u. uitvoering ingestudeerde stukken in de feesthal, Haag 38 Merselo. ledereen kan komen luisteren. Groepsrepetitie o.l.v. gastinstrukteurs Fluiten Saxen 12.00 u. Gehele koper slagwerk 15.00 u. Alle klarinetten 26 okt. Geen repetitie leerlingenorkest Repetitie orkest (aanvang repetitie volgens afspraak gemaakt tij dens repetitie 19 okt.) 1 OPGERICHT- x OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1