REDACTIE: 27ejaargang no. 39 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 15 oktober 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. oOOSTRUM HARMONIE 17 okt. 19.30 u. (vanaf) 15e Drie Provincie├źn Blaaskapellen Festival te Wychen m.m.v. Eikenhofkapel (zaal Sterrebos) e.a. 19 okt. 19.00u. Repetitie leerlingenorkest 20.00 u. Repetitie orkest 21 okt. 19.30 u. Repetitie tamboerkorps Leerlingen tamboerkorps volgens afspraak Agenda: 24 okt. Groepsrepetities orkest 24 okt. Donateursaktie 01 nov. Allerzielenviering 01 nov. Concert en toneel 02 nov. Concert en toneel 08 nov. Concert schouwburg St. Anna 11 nov. Repetitie orkest de Schalm Veldhoven 22 nov. Intocht St. Nicolaas 29 nov. Concours te Veldhoven 1 OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1