REDACTIE: 27ejaargang no. 38 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 8 oktober 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad „i/i/orkcomilo ooslrunrr Gewijzigde publicatie omleidingen Henri Dunantstraat Vanaf maandag 5 oktober wordt gestart met de aanleg van de rotonde Anto- niusveld/Brukske. Tevens zal de Henri Dunantstraat vanaf de tunnelbak A73 tot het fietspad St. Servatiusweg gereconstrueerd worden. Het gehele werk zal daartoe afgesloten zijn tot ca. 4 december, ijs en weder dienende. Alle doorgaand verkeer, ook fietsverkeer, zal worden omgeleid via de Stations weg. Het huidige fietspad St. Servatiusweg dat de Henri Dunantstraat met de Stationsweg verbindt, blijft normaal in gebruik. Het bedrijventerrein De Hulst blijft normaal bereikbaar via de Henri Dunantstraat. Het bouwverkeer met de bestemming Antoniusveld kan niet meer via de in gang aan de Henri Dunantstraat de wijk in. Voor de duur van het werk zal de ingang via de Stationsweg ter hoogte van de St. Antoniusveldweg zijn. Het verkeer op de kruising Zuidsingel/Brukske/Lindenstraat zal met behulp van een tijdelijke verkeersregelinstallatie geregeld worden. Het verkeer van en naar de wijk Brukske kan alleen via deze kruising de wijk inkomen/verlaten. Daarnaast zal de Oude Oostrumseweg ter hoogte van de Oostsingel voor alle verkeer worden afgesloten. Alleen voetgangers kunnen ter plaatse van de 1 Secretariaat: Stationsweg 138a. 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1