REDACTIE: 27ejaargang no. 40 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 1 oktober 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad „i/i^rkcomito oost-rum" Publicatie verkeersomleiding rotonde Noordsingel - Oostsingel Vanaf maandag 28 september wordt gestart met de aanleg van de rotonde Noordsingel - Oostsingel. Hierdoor wordt de huidige kruising grotendeels af gesloten tot ca. 16 november ijs en weder dienende. De toegang vanaf de Noordsingel wordt voor alle verkeer afgesloten. Het snelverkeer met bestemming Venray Noord wordt omgeleid via de Over- loonseweg over het industrieterrein Smakterheide (Spurkt, Spurkterweg, Macroweg, Metaalweg, Nieuwe Maasheseweg). Het snelverkeer met bestemmingen zoals Brukske, Landweert, Antoniusveld en Oostrum worden via de singels omgeleid. Het langzaamverkeer kan gebruik maken van de Oude Maasheseweg of de Raadhuisstraat voor de noordelijke en zuidelijke richtingen. Het zal niet mogelijk zijn voor fietsverkeer ter plaatse van de huidige krui sing de Oostsingel over te steken. Zij worden geadviseerd over te steken bij de kruising Maasheseweg/Christoffelkruid of nog beter de fietstunnel Land weert onder de Oostsingel of de nieuwe rotonde Stationsweg/Oostsingel. 1 Secretariaat: Stationsweg 138a. 5807 AD Oostrum. tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1