REDACTIE: 27ejaargang no. 38 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 17 sept. 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. pRlS HARMONIE oOOSTRUM 17 sept. 19.30 u. Groepsrepetitie 2e/3e klarinetten 21.00 u. Groepsrepetitie hoorns 18 sept. 19.45 u. Serenade t.g.v. huwelijk Agnes Reijnders en Ben Wis- mans bij "De Oude Lind", Venrayseweg 93, Horst. Verzamelen parkeerplaats tegenover "De Oude Lind" (19.35 u.) 19 sept. 15.00 u. Groepsrepetitie alle klarinetten 20 sept. 14.15 u. Orkest tamboerkorps muziekmiddag Vincent van Gogh Instituut. Verzamelen 14.00 u. op de parkeerplaats naast het hoofdgebouw op de Stationsweg. 21 sept. 19.00 u. Repetitie leerlingenorkest 20.00 u. Repetitie orkest 23 sept. 19.30 u. Repetitie tamboerkorps Leerlingen tamboerkorps volgens afspraak 21.00 u. Repetitie orkest 24 sept. 19.30 u. Groepsrepetitie 2e/3e klarinetten 21.00 u. Groepsrepetitie 1e klarinetten/fluiten 1 OPC.ERJCHT- I »W8 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1