REDACTIE: 27ejaargang no. 37 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 10 sept. 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad „i/i/arkcomihz oosïrum" Kermis Oostrum: van 12 september t/m 15 september 1998 Openingstijden: - zaterdag van 16.00 tot 24.00 uur - zondag van 14.00 tot 24.00 uur -maandag van 15.00 tot 24.00 uur -dinsdag van 15.00 tot 24.00 uur Attracties: 1autoscooter 2. boksbal 3. babysport 4. lijntrekspel/bussensport 5. rupsbaan 6. holly cranes 7. schietvermaak 8. nougat/suikerkraam 9. balco rotor 10. viskraam 11. pinda/popcorn 12. gebakkraam Boeken (Helmond) Boeken (Helmond) Boeken (Helmond) Spronsen (Boskoop) Ockers (Wijchen) Spronsen (Delft) Regter (Langenboom) Camps (Horst) Spronsen (Delft) Rutten (Tegelen) Lutgens (Roermond) Commissaris (Venray) 1,50 per rit 1,- voor 3 slagen 1,25 per rit 1,50 per spel 1,25 per rit -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 1 Secretariaat: Stationsweg I38a. 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1