REDACTIE: 27ejaargang no. 36 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 3 sept. 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad „n/erkcomite ooslrum" Uitnodiging vergadering Hierdoor nodigen wij U uit voor de openbare vergadering van de dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 9 september 1998 in de vergaderzaal van Restaurant Bowling Venray, Mgr. Hanssenstraat 10 te Oostrum. Aanvang 20.00 uur. Namens het Dagelijks bestuur H.W. Holtackers, voorzitter Agenda: 1. Opening. 2. Notulen van de vergadering van 14 juli j.l. 3. Ingekomen stukken/mededelingen. 4. Dorpsradenoverleg; o.m. evaluatie kermis op de kerkdorpen. 5. Verslag Commissies. 6. Gemeentelijke Monumentendag op 12 september 1998 te Oostrum. 7. Kermis 1998. Secretariaat: Stationsweg 138a, 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1