REDACTIE: 27ejaargang no. 35 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 27 aug. 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad „i/i/er kcomifë oostrum" Landelijke monumentendag 12 september Zoals elk jaar, op de tweede zaterdag van september, wordt de landelijke monumentendag gehouden. Er wordt dan speciale aandacht gevraagd voor monumenten in uw omgeving. Ook Venray doet hier aan mee en organiseert jaarlijks deze dag in de kom van Venray of in een van de kerkdorpen. Dit jaar is Oostrum aan de beurt. Oostrum is uitgekozen omdat we verschillende oude gebouwen hebben die de moeite zeker waard zijn, zoals; de kerk de Watermolen Trans Cedron St. Paschalis de Rosmolen boerderij fam. Graus. Deze gebouwen zijn in een route opgenomen. Centrale plaats van de monu mentendag is de boerderij met schuur van de fam. Graus-Baltussen, Geysterseweg 33 (voorheen Wolters). In de schuur wordt een fototentoon- 1 Secretariaat: Stationsweg I38a, 5807 AD Oostrum. tel. 0478 - 583 555

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1