REDACTIE: 27pjaargang no. 34 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 20 aug. 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Atteniie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. nieuws Nieuws van de Ballonnenpiloot Hallo, jongens en meisjes, jullie hebben vacantie, ik ook. Maar goed ook, want ik ben erg ver geweest. Ik kreeg een ballonnenkaartje terug uit een erg ver land, maar die kon er niet met de ballon heen gevlogen zijn. Wel met het vliegtuig dus. Die doet niet meer mee met de wedstrijd. Tot eind augustus loopt de wedstrijd. Nu alles op een rijtje. Ellen Steenkamer 442 km Lotte v.d. Markt 292 km Maartje Steenkamer 442 km Hilde Verhoeven 280 km Lisa Steenkamer 442 km Milou Pelzer 145 km Luuk Blenkers 352 km Tom Nohlmans 35 km Opa/oma Driessen 352 km Carlijn Nohlmans 20 km Glenn van Vegchel 340 km Ruben Nohlmans 20 km Marloes Derksen 330 km Thomas Schmitz 19 km Dave Moorrees 325 km -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 1

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1