REDACTIE: Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 27ejaargang no. 31 30 juli 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Attentie - Attentie Wegens vakantie van de drukkerij verschijnt er in week 32 en 33 geen Oostrums Weekblad. Prettige vakantie. De Redactie Anny en Jo oOOSTRUM HARMONIE ol^ Zaterdag 1 aug. 09.30 u. Oud papier ophalen Papierophalers: L. v. Ham, A. joosten, E. Schuurmans, T. Kessels, A. Linders, G. Lin- ders, R. Mulder, R. Gommans, M. Pluk, E. v.d. Venne, G. Volleberg, J. Mater, K. Hendrickx OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1