REDACTIE: 27ejaargang no. 30 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 23 juli 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Attentie - Attentie Wegens vakantie van de drukkerij verschijnt er in week 32 en 33 geen Oostrums Weekblad. Kopijen graag voor week 3132 en 33 inleveren op maandag 27 juli vóór 20.00 uur. Prettige vakantie. De Redactie Anny en Jo 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1