REDACTIE: 27ejaargang no. 27 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 2 juli 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. OOSTRUM HARMONIE Zaterdag 4 juli 09.30 u Maandag 6 juli Woensdag 8 juli Donderdag 9 juli 19.00 u 20.00 u 21.00 u 19.30 u 20.30 u Ophalen oud papier Papierophalers: R. Dupont, P. Gommans, L. Peters, Y. v. Ham, B. Oostveen, M. Janssen, H. Joosten, J. Schuurmans, H. Versleijen, M. Kessels, A. Deenen, H. Verheijen Repetitie leerlingenorkest Repetitie hout/instrumenten Repetitie orkest Repetitie tamboerkorps Bestuursvergadering Repetitie leerlingen tamboerkorps volgens af spraak Agenda juli 22 juli Laatste repetitie voor de vakantie 1 OPGERICHT0 N OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1