REDACTIE: 27ejaargang no. 26 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 25 juni 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. HARMONIE Q KRIS a ┬░OOSTRUM Zondag 28 juni 11.00u. Maandag 29 juni 19.00 u. 19.45 u. Woensdag 1 juli 19.30 u. Donderdag 2 juli Volleybaltournooi Repetitie leerlingenorkest Repetitie orkest Repetitie tamboerkorps Repetitie leerlingen tamboerkorps volgens af spraak Agenda juli 4 juli Oud papier ophalen 9 juli Bestuursvergadering 22 juli Laatste repetitie voor de vakantie Peeltoernooi 1998 te Meijel Ons tamboerkorps heeft zaterdag 20 juni deelgenomen aan het 32e Peel toernooi te Meijel. Het tamboerkorps kwam uit in de 2e divisie met de stuk ken Jaws, d'Afrique en Indian Drumcall. De jurering was in handen van 1 OPGERICHT - 1918 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1