REDACTIE: 27ejaargang no. 24 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 11 juni 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. OOSTRUM HARMONIE Donderdag 11 juni Zaterdag 13 juni Zondag 14 juni Maandag 15 juni Woensdag 17 juni 20.30 u. 18.00 u. 10.00 u. 16.45 u. 19.00 u. 20.00 u. 18.30 u. 19.30 u. Agenda juni 20 juni Tamboerkorps Peeltoernooi te Meijel 28 juni Volleybaltoernooi Bestuursvergadering Repetitie tamboerkorps H. Mis en Sacramentsprocessie Tamboerkorps en orkest om 09.50 uur ver zamelen bij de kerk Start défilé 40e Avondvierdaagse Venray Orkest en tamboerkorps aanwezig zijn om 16.40 uur op de Helfrichstraat (ongeveer ter hoogte van de Gerbrandystraat) Repetitie leerlingenorkest Repetitie orkest Repetitie leerlingen tamboerkorps Repetitie tamboerkorps 1 OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1