Agenda juni 14 juni Sacramentsprocessie 14 juni Intocht Avondvierdaagse 20 juni Tamboerkorps Peeltournooi te Meijel 28 juni Volleybaltournooi Bezoek jeugd Musikverein Aitrich aan Oostrum 5, 6 en 7 juni Komend weekend brengen de jeugdige muzikanten uit Aitrich een bezoek aan Oostrum. In totaal een groep van 30 personen. Zij worden onderge bracht bij gastgezinnen. Een aantal kent elkaar al omdat we in 1996 met onze jeugdigen een bezoek aan Aitrich gebracht hebben. De gasten arriveren vrijdagavond om ongeveer 18.30 u. bij het gemeen schapshuis. Op zaterdagmorgen is er een gezamenlijke repetitie o.l.v. Domi- nik Scheider (dirigent jeugdorkest Aitrich), waarna we er 's middags samen op uit trekken. 's Avonds is er voor de jeugdigen uit Aitrich en Oostrum en hun begeleiding een avond in het gemeenschapshuis. Zondagmorgen is er nog een korte re petitie o.l.v. Dominik Scheider en Piet Poels. Zondag om 12.00 u. (tot 13.00 u.) is er in het gemeenschapshuis een concert waarbij beide orkesten gezamenlijk zullen optreden, ledereen is daarbij van harte welkom. Het vertrek is gepland op zondagmiddag om 14.30 u. Wij wensen alle deelnemers aan dit weekend veel plezier en we ho pen dat de uitwisseling tussen deze jeugdigen mag bijdragen tot de verdere instandhouding van de vriendschappelijke kontakten met Aitrich, die we al gedurende 26 jaar onderhouden. Oud papier op verzamelplaatsen per straat Elke 1e zaterdag van de maand vanaf 09.30 u. haalt de harmonie oud papier op. Wij verzoeken u het oud papier (geen plastic, tempex of ander afval) goed verpakt en tijdig aan de straat te zetten. Graag het papier zoveel mogelijk per straat op een plek klaar te zetten (bijv. hoek van de straat, midden in de straat). Wij rekenen op uw medewerking. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 9 I

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 9