Familietoernooi Op 13 juni a.s. organiseert de tennisvereniging Oostrum een familietoernooi voor haar jeugdleden. leder jeugdlid mag met een familielid (opa, oma, vader, moeder, oom, tante, neef, nicht) een koppel vormen waarmee de strijd tegen een ander koppel kan worden aangebonden. Geef je op! Lever onderstaand strookje in voor 7 juni bij: Henny van Dijck, Kloosterstraat 15 of bij Diny Derks, Randenrade 59. Familietoernooi. Naam: Familielid: Beste Leden: In de nacht van vrijdag 19 juni op zaterdag 20 juni wordt er een INVITATIE MIDZOMERNACHT TOERNOOI gespeeld. Aanvang toernooi 22.00 uur. Einde toernooi nog niet bekend (aantal deelnemers bepaalt het schema). Elk lid mag iemand boven de achttien jaar uitnodigen. Voor koffie, thee en een hapje wordt uiteraard gezorgd. Verdere consumpties zijn voor eigen rekening. U kunt zich opgeven via onderstaande strook bij: - Ton Clephas, Geysterseweg 16, Oostrum; - Leo Lenssen, Hatendonkstraat 9, Oostrum. Er kan alleen gedubbeld worden. Dus dames, heren en mix. Einde inschrijving 14 juni 20.00 uur. Naam het midzomernachttoernooi geeft zich op voor Naam partner Wij spelen Herendubbel O Damesdubbel O Mix O Aankruizen wat van toepassing is. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 19

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 19