Het 9e Oostrumse Volleybal Festival 28 Juni is 't weer zover, dan staat Oostrum weer in het teken van het volleybal. Het toernooi zal i.v.m. nieuwbouw op het dorpsplein voor het laatst daar ge speeld kunnen worden. Waar we het volgende jaar spelen is nog ongewis maar wij willen het zeker door laten gaan in 1999. Dit jaar is er ook weer 'n grote braderie, die vorig jaar ondanks het slechte weer toch goed bezocht werd, en dus voor herhaling vatbaar is. Het volleybaltoernooi is 'n mixed toernooi d.w.z. dat er de hele wedstrijd minimaal 2 dames in het veld moe ten staan en is bedoeld voor teams die verbonden zijn met Oostrum. Men kan zich via onderstaande strook opgeven. De opgave telt pas als het inschrijfgeld 40,- is overgemaakt op onze Raborekening 14.00.94.229, met vermelding van de naam van het team. Uiterste inschrijfdatum is 14 Juni. Er kunnen zich maximaal 30 teams opgeven. Naam Team: neemt deel met team(s) Naam teamleider Adres Tel Het inschrijfgeld is wel/niet overgemaakt op onze rekening Deze opgavestrook inleveren bij Willem Creemers Oosterthienweg 10 Oostrum Bij eventuele vragen tel. 511928 Harrie en Willem 13

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 13