REDACTIE: 27ejaargang no. 21 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 21 mei 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. HARMONIE OOSTRUM Maandag 25 mei 19.00 u. 20.00 u. Woensdag 27 mei 18.30 u. 19.30 u. Repetitie leerlingenorkest Repetitie orkest Repetitie leerlingen tamboerkorps Repetitie tamboerkorps Agenda juni 5,6,7 juni Bezoek van jeugd Altrich 6 juni Ophalen oud papier 11 juni Bestuursvergadering 14 juni Sacramentsprocessie 14 juni Intocht Avondvierdaagse 20 juni Tamboerkorps Peeltournooi 28 juni Volleybaltournooi -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 1 OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1