Donderdag 09.00 u Vrijdag 08.30 u 09.00 u Zaterdag 19.00 u Misdienaarsbeurten Zaterdag 19.00 u. Zondag 08.30 u. Voor de overt, van hen die offerden met Allerzielen (Met Rozenkransgebed) UITSTELLING VAN HET ALLERHEILIGSTE OM EERHERSTEL TE BRENGEN AAN GOD, SCHEP PER VAN ALLE LEVEN Voor 'n goede uitkomst (Met Rozenkransgebed) Petronella Maria Kusters-v.d.Berg, t.e.v. Maria en Jozef, overl.ouders Houwen'Jacobs, Thei Hendrix, jaardienst Mie Staaks-Hermans, Pierre Jacobs en overl. familie, Toon Perenboom, overl.ouders Broeren-Kerzten Job Euwes, Luuk Gielens, gebr. Kessels Lennart Peeters, Willem Verheijen, Nikki en Giel Emons 10.00 u. Annemiek Moraal, Danielle Wijnen, Anneke Denissen, Geertje de Kleijn, Brandy van Dyck 10 Mei -Moederdag - Bloemendag-Mariadag-Mariaprocessie Zondag a.s. 10 Mei is het MOEDERDAG en dan is het vanzelfsprekend dat Moeder in de bloemetjes gezet wordt. Ik wens alle Moeders dan ook graag niet alleen veel bloemen maar ook een heel fijne dag en dat hun kinderen van iedere dag een Moederdag maken m.a.w. dat kinderen iedere dag hun moeder eren en vreugde bezorgen.. Laten we die dag ook ons aller moeder Maria, onze hemelse moeder, in de bloemetjes zetten - maar vooral figuurlijk - door een grote opkomst bij onze jaarlijkse MARIA-PROCESSIE. We vertrekken na de H.mis van 10.00 uur vanaf de kerk, langs de Mgr. Hanssenstraat, Watermolenstraat, Randenra- de, Vlassakker, Mgr. Hanssenstraat, Dorpsplein waar we de processie af sluiten met het zingen van lied: God groet U zuivre bloeme en Tantum ergo, waarna de zegen met het Allerheiligste wordt gegeven. Honderden jaren is deze mooie, zinvolle traditie in ere gehouden. Laten wij deze traditie in ere blijven houden en in grote getale het "GENADEBEELD" begeleiden. Niet om de traditie, maar uit dankbaarheid dat Maria Oostrum heeft uitver koren tot haar GENADE-OORD om rijkelijk haar genaden uit te strooien. Velen hebben in de loop der eeuwen -en ook nu nog in onze tijd- troost, steun en kracht gevonden bij Maria in onze GENADE-KAPEL. Zoals geen kind zijn moeder missen kan, zo kunnen wij allen ook onze hemelse MOE DER niet missen. In onze moeilijke, angstige tijd hebben we een machtige voorspreekster bij God nodig en dat "is" Maria. Christus zelf gaf haar op het kruis aan ons als 9

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 9