res. Aan de oproep tot kandidaatstelling op persoonlijke titel of door een vereniging is nauwelijks gereageerd. Aangezien enkele leden van de hui dige dorpsraad zich niet meer herkiesbaar stellen, zijn de vacatures alleen maar toegenomen. Op 6 mei zullen dan ook geen dorpsraadverkiezingen plaatsvinden. Een werkgroep zal proberen via persoonlijke benadering voor invulling van de vacatures te zorgen, zodat in het najaar 1998 de dorpsraad in nieuwe samenstelling door de gemeente kan worden be noemd. Het ligt in de bedoeling om binnenkort een excursie te maken naar Pare de Witte Vennen om kennis te nemen van de plannen, die moeten leiden tot een verdere uitbouw van het recreatiepark. Op uitnodiging van de gemeente zal DB van de dorpsraad samen met en kele omwonenden van de Wanssumseweg en een afvaardiging van de gemeente en politie een werkbezoek brengen aan de TBS Kliniek "De Kij- velanden" in Poortugal bij Rotterdam. Dit oriënterend bezoek is medio maart gepland. Op 2 april zal in het gemeenschapshuis een gecombineerde vergadering plaatsvinden van Kerkbestuur en dorpsraad, waarvoor iedereen zal wor den uitgenodigd. De woningstichting Nrd. Limburg zal op deze avond het WoZoCo-complex presenteren dat volgens plan gebouwd zal worden op het dorpsplein. Hopenlijk zijn de plannen van de herinrichting dorpsplein dan ook uitgewerkt, zodat belangstellenden hiervan kennis kunnen ne men. Eerstvolgende vergadering: Dinsdag 12 mei a.s. in vergaderzaal van "Restaurant Bowling Venray" te Oostrum. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Zondag 10 mei 10.00 u. H. Mis (orkest) met aansluitend Mariapro- cessie (orkest tamboerkorps) Aanwezig zijn in de kerk om 09.50 uur. Maandag 11 mei 19.00 u. Repetitie leerlingenorkest 20.00 u. Repetitie orkest Woensdag 13 mei 18.30 u. Repetitie leerlingen tamboerkorps 19.30 u. Repetitie tamboerkorps Donderdag 14 mei 20.30 u. Bestuursvergadering Verslaglegging: Jan Janssen, secretaris HARMONIE0 °OOSTRUM 5 OPGERICHT

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 5