KATHOLIEKE bond van ouderen Busreis Amsterdam De reis naar Amsterdam op 18 mei gaat door. Het vertrek is om acht uur bij het gemeenschapshuis. De deelnemers die zich hebben aangemeld worden verzocht op tijd aanwezig te zijn. Voor zover dat nog niet is gebeurd kan men de kosten van deelname vol doen bij de heer Jan Derks, Randenrade 37 telefoonnr. 581398. Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus. Als men alsnog besluit mee te gaan kan men zich nog aanmelden bij dhr. Derks op bovenstaand adres. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Gevonden: bij tennisbaan in Oostrum een dameszonnebril. Op te halen bij: Fam Janssen, Hatendonkstr. 5, Oostrum. tel.: 586194. 29 7/jd secretaris: W. Hermans, Geeststraat 15807 AR Oostrum. Tel.: 0478 - 583 889. iSl KBQ- OOSTRUM

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 29