19 mei Sponsorloop Mariaschool Oostrum Op 19 mei aanstaande zullen de kinderen van de Mariaschool in Oostrum weer zoveel mogelijk rondjes rennen voor de 2-jaarlijkse Sponsorloop. De opbrengst zal dit jaar geheel ten goede komen aan het project "lndi-ja". Dit is een kleinschalig hulpverleningsproject voor kasteloze gehandicapte en blinde kinderen in India. In de weken voor de Sponsorloop zullen de kinde ren door extra themalessen uitleg krijgen over het werk in dit hulpverlenings project door iemand die er tot enkele jaren geleden heeft gewerkt. Zo kunnen de kinderen zien waar zij zich voor gaan inzetten. In de week van 11 mei zullen de kinderen bij u langs komen om u te vragen hen te sponsoren. U kunt de kinderen een vast bedrag toezeggen of een be drag per gelopen ronde (maximaal 10 ronden). Na Hemelvaart komen de kinderen dan bij u langs om het bijeengelopen geld op te halen. Oudervereniging Mariaschool -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Aan alle inwoners van Oostrum In de week van 11 mei komen de dames van de OVB bij U collecteren voor het steunpunt voor i.ó miljoen Nederlanders Astma Fonds. Met de opbrengst hiervan ondersteunt het Astma Fonds mensen met astma, chronische bronchitis en longemfyseem, aandoeningen waar een op de tien Nederlanders hinder van ondervindt. Hopenlijk door uw bijdrage krijgen deze mensen weer wat meer lucht. Collecte organisatie Astma Fonds Oostrum -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Leden LVB Op dinsdag 12 mei a.s. is de eerste zomerfietstocht. Vertrek 19.00 uur bij de Rabobank. We fietsen ongeveer 25 km. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 19 limburgse vrouwenbeweging van de l.l.t.b. 3&esloteO V Astma zz Fonds

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 19