MOEDER; zij is niet alleen de beste, maar ook de machtigste moeder. Laten we zondag a.s. gezamenlijk Maria vereren, tot haar bidden om echt geloof, om hulp in onze moeilijkheden, om vreugde in ons christen-zijn en om haar te danken. Volgorde Processie 1) Misdienaars met kruis. 2) Harmonie. 3) Processiegangers met vaandels voorzover die er nog zijn. 4) Kinderen die bloemen strooien. 5) Beeldje van O.L. Vrouw van Oostrum. 6) Gemengd koor. 7) Kerkbestuur, baldakijndragers met het Allerheiligste. Vlaggen Om een feestelijk aanzien aan de processieroute te geven wordt iedereen die over een vlag beschikt verzocht deze ook uit te steken. MEIMAAND=MARIAMAAND Heer, onze God, in Maria hebt U ons getoond wat gelo ven betekent: steeds weer op weg gaan naar een onbe kende toekomst. Moge haar geloof ons blijven inspireren. Leer ons inzien van dag tot dag wat het leven van ons vraagt. Help ons, door de voorspraak van Maria, daaraan te beantwoorden. In de MEIMAAND elke dag na de H. Mis van 9.00 uur ROZENKRANSGE BED, elke woensdag om 19.00 uur plechtig Lof met Rozenkransgebed. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Hallo korfbalfans!!! Met dit schrijven willen wij, Korfbalvereniging Oostrum, jullie op de hoogte stellen van ons voornemen om op zondag 7 juni 1998 een BEACH-KORFBALTOERNOOI te organiseren. Dit houden we op "Pare De Witte Vennen" in Oostrum, waar men die dag drinken en ijs kan kopen. Aan dit toernooi mag iedereen meedoen, mits je 12 jaar of ouder bent. 11 KORFBALVERENIGING OOSTRUM

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 11