REDACTIE: 27ejaargang no.19 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 7 mei 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17.50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Attentie In verband met Hemelvaartsdag wordt U vriendelijk verzocht om de kopij voor week 21 in te leveren op zondag 17 mei vóór 21.00 uur. Bij voorbaat dank. De redactie Kosten advertenties Oostrums weekblad Oostrum: Buiten Oostrum: Kleine advertentie 6,- Kleine advertentie 7,50 Halve pagina ƒ12,- Halve pagina ƒ15,- Hele pagina 20,- Hele pagina 25,- -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o c buurtvereniging stationsweg/wester tnienweg vriendschap door samenwerking correspondentieadres: wester thienweg 7 Uitnodiging Vergadering Hierdoor nodigen wij U uit voor de openbare vergadering van de dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 mei 1998 in de verga derzaal van "Restaurant Bowling Venray", Mgr. Hanssenstr. 10 te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Namens het dagelijks bestuur H.W. Holtackers, voorzitter. 1 3 13 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1