Mededeling bestuur stichting gemeenschapshuis Oostrum M.i.v. 23 april 1998 is mevr. Y. van Ham penningmeester van het bestuur stichting Gemeenschapshuis. Adres: Pinksterbloem 115803 KL Venray. O.J.C. INDUNA In verband met de aanleg van de nieuwe vloer zal de soos het komend weekend gesloten zijn. Tot volgend weekend, Bestuur O.J.C. Iduna -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Hallo korfbalfans!!! Met dit schrijven willen wij, Korfbalvereniging Oostrum, jullie op de hoogte stellen van ons voornemen om op zondag 7 juni 1998 een BEACH-KORFBALTOERNOOI te organiseren. Dit houden we op "Pare De Witte Vennen" in Oostrum, waar men die dag drinken en ijs kan kopen. Aan dit toernooi mag iedereen mee doen, mits je 12 jaar of ouder bent. Ben je geïnteresseerd en heb je familieleden of vrienden die ook graag eens willen beach-korfballen, geef dan je team op met het onderstaand formulier voor 25 mei 1998 bij: Henriëtte van Bergen, Vlasakker 4, 5807 BK Oostrum. Een team bestaat uit minimaal 4 personen met een leeftijd van 12 jaar of ouder, waarvan maximaal 2 heren per wedstrijd ingezet mogen worden. De kosten per team voor deze happening bedragen: 10,- per team. Stuur het formulier zo spoedig mogelijk op, zodat wij rekening kunnen hou den met jullie komst en jullie een leuke dag tegemoet kunnen zien!! Tot zondag 7 juni, wij hebben er zin in! Je moet je tijdig inschrijven, voor 25 mei 1998. Met vriendelijke groeten, Aktiviteiten commissie Korfbalvereniging Oostrum. 9 m wÊÈtm* KORFBALVERENIGING OOSTRUM A

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 9