Vrijdag 08.30 uur Uitstelling van het allerheiligste om eerherstel te brengen aan God, schepper van alle leven. 09.00 uur Voor een goede uitkomst (met Rozenkransgebed). Zaterdag 19.00 uur Pierre Vandevenne en Truus Vermeulen, Giel Vennekens en echtgenote en wederzijdse familie. Misdienaarsbeurten Zaterdag 19.00 uur Zondag 08.30 uur 10.00 uur Familie Gloudemans Chantal Lenssen, Maren de Boer, Kelly Willems, Susan Felder. Annemiek Moraal, Danielle Wijnen, Anneke Denissen, Geertje de Kleijn. Nogal wat mensen leken in de afgelopen jaren Maria te zijn vergeten. Maar Maria vergeet ons niet. Laten wij dan in de Meimaand weer tot Maria in Oostrum gaan om sa men met haar te bidden. Om met haar de moed te vinden om echt uit te komen voor ons geloof, in haar zoon Jezus Christus aan wie wij alles te danken hebben. Gedurende de Meimaand iedere dag na de H.Mis van 09.00 uur bidden we het Rozenkransgebed. Alleen op woensdagen wordt het Rozenkransgebed gebeden onder het Lof van 19.00 uur. Mogen we in de Meimaand weer op vele Mariavereerders rekenen. Gezinsmis: De eerstvolgende Gezinsmis is 30 mei, zaterdag vóór Pinksteren. Extra Collecte: In het weekend collecte voor de Paredis Stichting. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o limburgse vrouwenbeweging van de l.l.t.b. Leden LVB Op Maandag 4 mei a.s. is de jaarlijkse kringbedevaart. De H. Mis begint om 19.30 uur in Oostrum. Fietsen in de zomeravonden Noteert u alvast de volgende data in de agenda: dinsdag 12 mei, dinsdag 9 juni, dinsdag 11 augustus Vertrek: 19.00 uur bij de Rabobank 7 at Tra

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 7