heuvelklasse. Verdeeld over vier wedstrijdklassen (heuvel-, berg-, top- en niet-amateur klasse) zullen een 40 tal kapellen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, België, Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije aantreden. Zij worden beoordeeld door een internationale jury met als wedstrijdvoorzit ter Freek Mestrini. Voor elk blaasorkest is een half uur beschikbaar. Men speelt een inspeel- werk, vervolgens een verplicht werk en daarna 2 keuzewerken. De resteren de tijd mag naar eigen keuze ingevuld worden, waarbij het showelement van belang is. Het verplichte werk en de keuzewerken worden beoordeeld op de gebruikelijke rubrieken bij concoursen. Het zelf in te vullen programma on derdeel wordt beoordeeld op de rubrieken muzikaliteit, originaliteit, moeilijk heidsgraad en presentatie. De wedstrijden worden gehouden op zaterdag 25 april, zondag 26 april en zondag 3 mei. De Oostrumse muzikanten (die vorig jaar hun 25 jarig jubi leum hebben gevierd) spelen op zondag 3 mei. Zij zullen al om 09.30 uur op het podium plaatsnemen om hun programma te brengen. De laatste weken wordt er door de 20 muzikanten, die allemaal lid zijn van Sub Matris Tutela, druk gerepeteerd om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Elke wedstrijddag zijn er voor de drie dagwinnaars prijzen te winnen in de vorm van betaalde optredens. Deze optredens vinden vanaf 20.30 uur plaats in een speciale feesttent op de Kerkraadse markt. Voor de Nederlandse deelnemers is het extra spannend. Zij strijden gelijktij dig om het Nederlands kampioenschap dat het WMC in samenwerking met het Landelijk Steunpunt Blaaskapellen (LSB) organiseert. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Kerkdiensten O.L.Vrouw Geboorte Parochie Oostrum 2-10 mei Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 5 19.00 uur Overl. ouders Janssen-Peeters, Lies Janssen- Wolters, Pierre Wolters 08.30 uur Antoon Janssen 10.00 uur Piet Litjens, Annie Theeuwen-Derks, Giel Vennekens en echtgenote en wederzijdse familie (Koor Harmony) Martien Reijnders en Henrica Verstegen. 09.00 uur Tot bijzondere intentie (Met Rozenkransgebed). 19.30 uur L.V.B. kring Venray 09.00 uur Voor 'n zieke (met Rozenkransgebed). 09.00 uur Voor Priesterroepingen. 19.00 uur Plechtig lof met Rozenkransgebed. (Gem. koor). 09.00 uur Uit dankbaarheid t.e.v. Onze Lieve Vrouw (Rozen krans).

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 5