Uitslagen solisten- en ensembleconcours 1998 Zaterdag 25 en zondag 26 april werd in Leunen het jaarlijkse Solisten- en ensembleconcours van de Muziekfederatie Venray gehouden. De jury be stond uit Kees Schoonenbeek en Guus Erkens. De Oostrumse deelnemers behaalden de volgende resultaten: Brandy van Dijck dwarsfluit 49 pt. Willem Verheijen trompet 48 pt. Job Euwes cornet 50,5 pt. Geertje de Kleijn alt sax 49,5 pt. Dianne v.d. Mortel alt sax 49,5 pt. Daisy de Boer alt sax 48 pt. Danielle Wijnen dwarsfluit 50 pt. Maud Lepsi dwarsfluit 48,5 pt. Noortje Versleijen hobo 47,5 pt. Suzan Nellen klarinet 49 pt. Erna Gooren klarinet 47,5 pt. Mieke Emons klarinet 47 pt. Nicole Verspa- get klarinet 49,5 pt. Linda Wijnhoven klarinet 48 pt. Britt Kessels klarinet 46 pt. Laura Op den Camp klarinet 46 pt. Klaartje Vollenberg alt sax 49 pt. Loes Kessels dwarsfluit 45 pt. Lieke ten Brummelhuis hobo 51,5 pt. Sanne de Kle ijn klarinet 48 pt. Rik Op den Camp trombone 51,5 pt. Maarten Wijnen kleine trom 48 pt. Rinske Reijnders kleine trom 48 pt. Peter Fleurkens kleine trom 46,5 pt. Bas Vermeulen kleine trom 48 pt. Mark Clephas kleine trom 49 pt. Tom Vermeulen kleine trom 50 pt. Jorn Kessels kleine trom 48,5 pt. Wietse Reijnders bariton 46 pt. Arjan Kempen hoorn 46 pt. Judith Philipsen hoorn 47 pt. Lars Kessels cornet 47 pt. Noud v.d. Mortel (samen met Frank Jen- neskens uit Leunen) slagwerk 52 pt. Gefeliciteerd met de bereikte resultaten. Oud papier op verzamelplaatsen per straat Elke 1e zaterdag van de maand vanaf 09.30 u. haalt de harmonie oud papier op.Wij verzoeken u het oud papier (geen plastic, tempex of ander afval) goed verpakt en tijdig aan de straat zetten. Graag het papier zo veel mogelijk per straat op een plek klaar zetten (bijv. hoek van de straat, midden in de straat). Wij rekenen op uw medewerking. Eikenhofkapel naar WMC Blaaskapellen Eind april, begin mei zal in de Rodahal te Kerkrade de tweede internationale wedstrijd voor blaaskapellen plaatsvinden. De organisatie is in handen van de Stichting WMC. Tijdens het 12e WMC 1993 experimenteerde de Stichting WMC voor het eerst met een wedstrijd voor blaaskapellen. Het succes hiervan was aanlei ding om aan deze wedstrijd een vervolg te geven. De algemene mening was dat deze nieuwe wedstrijd een volwaardig onderdeel van het gehele WMC gebeuren kon zijn. Vorig jaar was het helaas niet mogelijk voor een dergelij ke wedstrijd ruimte te creëren. Daarom is de tweede editie dan ook ver plaatst naar 1998. De Eikenhofkapel is een van de 20 Nederlandse kapellen die aan de wed strijd meedoen. De kapel onder leiding van Piet Poels zal uitkomen in de 3

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 3