NOG GEEN TIENTJE K VAN 1 1,95 NU VOOR VAN 11,95 NU VOOR OPENINGSTIJDEN RUIME PARKEER PLAATS! COLLECTE N.F.S.G. De collecte voor het Nationaal Fonds Sport Gehan dicapten die onlangs werd gehouden heeft het mooie bedrag opgebracht van 6.422,20 waarvan in Oostrum 480,65. De Venrayse organisatie van de ISBV dankt alle gulle gevers, maar ook de collectanten hiervoor mede namens de gehandicapte sporters. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. Hoogachtend, I.S.B.V. Venray e.o. M. Manders Wie wil mij gedurende enkele maanden met huishoudelijk werk helpen Buitenhof 23 Tel. 587001 24 'I Diepvriesh uis, uw winkel voor de lekkerste diepvriesproduklen! Maandag: 13.00 tot 18.00 u. Dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 12.00 u en van 13.00 tot 18.00 u. Zaterdag: 9.00 tot 17.00 u. Aanbieding geldig t/m 5 mei a.s. Stichting Nationaal Fonds Sport Gehandicapten 't Diepvrieshuis 1 P1

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 24