KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN Oostrum 18 april 1998 Aan de leden Bij voldoende belangstelling gaat onze jaarlijkse busreis deze zomer naar Amsterdam. Op het programma staat een rondvaart per boot door de Am sterdamse grachten en een bezoek aan het centrum, eventueel Paleis op de Dam, en verder nog de luchthaven Schiphol. Op de heenreis is er een koffiestop onderweg en op de terugreis een geza menlijk diner. De kosten zijn geraamd op 70 gulden per persoon, inclusief de rondvaart en eventuele entreegelden. Als datum is gepland maandag 18 mei 1998. Om deze reis te organiseren is het nodig dat men zich tijdig aanmeld d.w.z. voor 1 mei 1998. Dit kan bij dhr. Jan Derks, telefoon 58 13 98 of bij de secretaris telefoon 58 38 89. Deze reis is bedoeld voor leden van de KBO maar u kunt natuurlijk ook een gast meebrengen. Van harte welkom. Het bestuur Gemengdkoor Woensdag 6 mei 19.00 uur Marialof. Daarna maken we gezamenlijk onze map met muziekstukken in orde. Na een korte pauze houden we de jaarvergadering. Secr. L. Versteegen -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Aan alle inwoners van Oostrum, De opbrengst van de Nederlandse Hartstichting heeft het geweldige mooie bedrag van 1268,25 opgebracht; ruim 150,- meer dan in 1997! Hartelijk dank dat U de Hartstichting zo'n warm hart hebt toegedragen. Een speciaal woord van dank gaat natuurlijk uit naar de dames van de OVB, die hiervoor weer een paar uurtjes van hun kostbare vrije tijd hebben gegeven. Organisatie Nederlandse Hartstichting Oostrum Wie een hart heeft, geeft. Giro 300, Den Haag -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 19 Nederlandse \i/ Hartstichting vrienden van de hartstichting KBO- OOSTRUM

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 19