bleven, zodat ook de minder geoefende spelers moeiteloos mee kunnen spelen. Het aantal spelers blijft ongewijzigd, namelijk vier veldspelers en één doelverdediger. ledereen, man of vrouw, die woonachtig is in Oostrum en 15 jaar of ouder is kan aan dit toernooi deelnemen. Ook de leden van V.V.O. die buiten Oostrum wonwn kunnen aan dit toernooi deelnemen. De aanvang van het toernooi is ca. 12.00 uur. Een groot aantal leiders hebben zich beschikbaar gesteld. Hiervoor alvast onze hartelijke dank. De leiders zullen huis aan huis aanmeldingsformulieren voor dit toernooi bezorgen. Voor 3 mei a.s. kunnen deze bij de betreffende leider van de straat c.q. straten worden ingeleverd. Meedoen is belangrijker dan winnen. Per straat c.q. straten kan men met meerdere teams deelnemen. Ook aan de jeugd is weer gedacht. Tevens wordt er door de jeugd van V.V.O. gestre den om de "Broeder Huijbers Troffee". Zijn er vragen, neem dan gerust kontakt op met één van onderstaande commissieleden. De eerstvolgende bijeenkomst met de leiders, scheidsrechters en commissie is op dinsdag 4 mei a.s. in de kantine aanvang 20.00 uur. Veel succes!!!!!! Roland van Soest (512949) Barbeque laatste trainingsavond op donderdag 28 mei 1998. Op donderdag 28 mei a.s. is aansluitend op de laatste training wederom een barbeque voor alle actieve senioren en steunende leden. De aanvang van de barbeque is ca. 20.30 u. en de kosten bedragen 17,50 p.p. exclusief drank. Men kan zich opgeven bij Marcel Linders of Rob Ray- makers vóór 5 mei a.s. Raadpleeg te allen tijde publikatiebord i.v.m. eventuele wijzigingen 16 iMÉlllil:: 'SSs/A-y.-.'.

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 16