REDACTIE: 27ejaargang no. 18 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 30 april 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. HARMONIE OOSTRUM Zaterdag 2 mei 09.30u. Zondag 3 mei 09.30u. Maandag 4 mei Woensdag 6 mei 19.00u. 20.02u. 20.45u. 21.45u. 18.30u. 19.30u. Ophalen oud papier; papierophalers: R. Peeters, R. Basten, N.vd.Mortel, A.C. Liebrand, G. Linders, M. Kessels, F. Euwes, N. Versteegen, S. de Kleijn, R. Boreas, O. Pijpers, M. Lepsi, K. Hermans Deelname Eikenhofkapel aan Blaaskapellen Wedstrijd WMC te Kerkrade Repetitie leerlingenorkest Groepsrepetitie hout Repetitie orkest Groepsrepetitie koper Repetitie leerlingen tamboerkorps Repetitie tamboerkorps Agenda mei 10 mei Mariaprocessie 14 mei Bestuursvergadering 1 OPGERICHT

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1