REDACTIE: 27ejaargang no. 17 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 23 april 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Het nieuwe jaar is alweer volop bezig. Iedere week wordt het Oostrums Weekblad door vrijwilligers verzorgd. Dat neemt niet weg dat er toch nog veel kosten aan verbonden zijn. Daarom willen we de abonnees verzoeken het abonnementsgeld van 17,50 voor 1 mei a.s. over te maken. Als U voor 1 mei niet betaald heeft, nemen we aan dat U er geen prijs meer op stelt het Oostrums Weekblad te ontvangen. Ook kunt U bij de Rabobank een automatische opdracht tekenen. Dan wordt het zeker niet vergeten. De Redactie -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 19 April is een concours in Maasbree geweest voor de paarden, gelukkig was het weer dit keer beter. Er zijn dit keer maar twee combinaties gestart, Theo Versteegen sprong er helaas in de M NOBEL nieuws een balk af en had een weigering, hierdoor kwam hij niet in aanmerking voor de barage. Monique Creemers reed dressuur in de B, ze eindigde als 11e met 163 pun ten, wat haar een winstpunt opleverde, ledereen veel succes toeqewenst! Nobel -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 1 OOSTRUMs WEEKBLAD ATTENTIE

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1