REDAKTIE: 27ejaargang no. 13 Wester Thienweg 11Oostrum, tel. 583 803 26 maart 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Wester Thienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Het nieuwe jaar is alweer volop bezig. Iedere week wordt het Oostrums Weekblad door vrijwilligers verzorgd. Dat neemt niet weg dat er toch nog veel kosten aan verbonden zijn. Daarom willen we de abonnees verzoeken het abonnementsgeld van 17,50 voor 1 mei a.s. over te maken. Als U voor 1 mei niet betaald heeft, nemen we aan dat U er geen prijs meer op stelt het Oostrums Weekblad te ontvangen. Ook kunt U bij de Rabobank een automatische opdracht tekenen. Dan wordt het zeker niet vergeten. De Redactie -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o M.i.v. 2 april 1998 Kunt U de kopij voor het Oostrum's Weekblad voortaan inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. 1 ATTENTIE ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1