REDAKTIE: 27ejaargang no. 11 Wester Thienweg 11Oostrum, tel. 583 803 12 maart 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Wester Thienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. M.i.v. 2 april 1998 Kunt U de kopij voor het Oostrum's Weekblad voortaan inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. HARMONIE OOSTRUM Donderdag 12 maart 20.30 u. Bestuursvergadering Maandag 16 maart 19.00 u. Repetitie leerlingenorkest 20.00 u. Repetitie orkest Woensdag 18 maart 18.30 u. Repetitie leerlingen tamboerkorps 19.30 u. Repetitie tamboerkorps Agenda maart 29 maart Rommelmarkt -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 1 OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1